Životní prostředí

Jako součást závazku vůči udržitelnému rozvoji zapojila naše skupina otázky životního prostředí zahrnující jeho ochranu a změnu klimatu do své strategie a kultury.

Tyto závazky zahrnují ochranu životního prostředí a adresují změnu klimatu prostřednictvím extenzivního využití obnovitelných zdrojů energie, efektivnějšího využití energie a přírodních zdrojů v obecné rovině, minimalizace produkce odpadu a racionálního nakládání s ním. Součástí této filosofie jsou i výrobní procesy, které méně poškozují životní prostředí, jako například výroba samorozložitelných plastových sáčků pro opakované použití etc.

Základní výrobní aktivity realizované mateřskou společností jsou využívané v moderní továrně patřící skupině samotné, která začala plně fungovat v roce 1998. Při jejím návrhu i vystavění byly použity takové technologie, které omezují dopady na životní prostředí a umožňují využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Cookies jsou důležité pro plynulý chod webu a pro zlepšení vašeho online zážitku. Chcete-li pokračovat, klikněte na tlačítko "Přijmout" nebo vyberte možnost "Další informace" a zobrazte podrobné popisy souborů cookie.
Další informace Přijmout soubory cookie