Zodpovědnost zaměstnavatele

Naše skupina podporuje Světovou deklaraci pro lidská práva spojených národů stejně jako další mezinárodní standard pro lidská práva (ILO, OECD, Světová dohoda spojených národů).

Naše skupina rozeznává a adoptuje v rámci svých poboček specifické sociální, ekologické, institucionální a další rysy, které převažují v zemích, kde skupina působí a to do té miry, aby nevznikaly kontrasty s právním rámcem mateřské společnosti, memorandem asociace mateřské společnosti, zásadami, regulacemi a obecně kulturou skupiny.

Skupina Sarantis nikoho nediskriminuje. V rámci zaměstnanosti, najímání pracovních sil, platového ohodnocení a benefitů, školení, povýšení, přesunu a ukončení pozice je každý zaměstnanec posuzován podle zákona a podle pravidel skupiny, jejich pravidel a kultury.

Žádný ze zaměstnanců není objektem fyzického, sexuálního, rasového, psychologického, verbálního nebo jiného násilí. Skupina nenabírá nové zaměstnance, kteří by byli mladší než je hranice stanovená zákonem.

Skupina je proti zneužívání pracovní síly a její management odmítá tyto praktiky.

Naše skupina staví zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců mezi top priority. Dále podporuje zdravou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem respektujíc závazky, které mají zaměstnanci mimo práci.

 

Cookies jsou důležité pro plynulý chod webu a pro zlepšení vašeho online zážitku. Chcete-li pokračovat, klikněte na tlačítko "Přijmout" nebo vyberte možnost "Další informace" a zobrazte podrobné popisy souborů cookie.
Další informace Přijmout soubory cookie