Slovo ředitele

Vítejte na stránkách skupiny SARANTIS.

Po celou dobu své existence nabízí skupina SARANTIS vysokou kvalitu, výrobky každodenní potřeby tak, aby odpovídaly potřebám náročného spotřebitele ve vysoce konkurenčním prostředí. Dnes, představuje mnoho z našich produktů volbu číslo jedna pro miliony spotřebitelů v zemích, kde působíme.

Naši zaměstnanci, všichni lidé, kteří tvoří skupinu Sarantis jsou naší hnací silou a naším nejdůležitějším aktivem. Společně jsme si stanovili vysoké cíle a abychom jich dosáhli, zůstáváme věrni hodnotám společnosti, která se těší dynamickému růstu při zachování charakteru ''rodinného'' podnikání .

Náš závazek k vytvoření vysoce kvalitních výrobků za přijatelné ceny, naše zaměření na výzkum a inovace, naše přijetí společensky odpovědných postupů a výrobních metod šetrných k životnímu prostředí , se staly klíčovými principy, které řídí naše úsilí, definují naše značky a ovlivňují růst skupiny.

Důvěra, kterou jsme získali za všechny ty roky od našich zaměstnanců, spotřebitelů, strategických partnerů, dodavatelů a akcionářů je hnací silou naší skupiny a pro budoucnost dalšího udržitelného rozvoje .


Gregory Sarantis
Předseda představenstva GR. Sarantis S.A.

Cookies jsou důležité pro plynulý chod webu a pro zlepšení vašeho online zážitku. Chcete-li pokračovat, klikněte na tlačítko "Přijmout" nebo vyberte možnost "Další informace" a zobrazte podrobné popisy souborů cookie.
Další informace Přijmout soubory cookie